O nas 2

O Internetowym Życiu Gospodarczym

Dawne „Życie Gospodarcze” a potem „Nowe Życie Gospodarcze” od 1948 roku towarzyszyły polskiemu życiu gospodarczemu. Zmieniały się władze, upadali pierwsi sekretarze, w niebyt odchodziły ekipy i premierzy, runął system centralnego planowania przez dyktatorskich pierwszych sekretarzy i członków Biura Politycznego PZPR oraz Komisję Planowania, zakwitła w Polsce demokracja, reformy przeorały państwo i społeczeństwo, a nasza gazeta trwała. Płachta mniejsza czy większa, nowa winieta czy kolorowy magazyn – to były tylko formy edytorskie – istota była niezmienna: opis procesów gospodarczych, prognozowanie rozwoju, debata nad kierunkami ekonomii jako nauki. Oczywiście, do 1989 roku pod nadzorem cenzury, ale zawsze z próbą wyjścia poza jej ograniczenia. Od wyborów czerwcowych – całkowicie swobodne bez żadnych zahamowań, poza tymi. jakie stwarza granica między prawdą a fałszem.

Jednak po prawie 71 latach czas (Nowego) „Życia Gospodarczego” dobiegł w 2016 roku końca.

Życie gospodarcze ma swoje oczywiste uwarunkowania: koszty muszą być niższe od przychodu, na końcu działalności przedsiębiorcy powinien pojawić niewielki nawet, ale jakiś zysk. Dzisiejszy obrót gospodarczą informacją przeniósł się do Internetu. Tu w czasie realnym pojawiają się nie tylko wiadomości o wydarzeniach krajowych, europejskich i globalnych, ale także analizy, prognozy i opinie. Na ich podstawie podejmuje się decyzje, nie czekając na –  zawsze w tej rzeczywistości spóźniony – magazyn publicystyczny.

Dlatego i „Nowe Życie Gospodarcze” przenosi się do Internetu.

Skład redakcji

Rada Programowa

Pozostaje prawie niezmieniony:

 • Redaktor naczelny: Jerzy Dzięciołowski
 • Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Makowiecki
 • Sekretarz redakcji: Piotr Rachtan

oraz

 • Irena Dryll
 • Krzysztof Fronczak
 • Krzysztof Mering
 • Lech Parzuchowski
 • Prof. Danuta Hübner, europosłanka
 • Prof. Marek Belka
 • Jerzy Bernhard, prezes zarządu Stalprofil SA
 • Dr inż. Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Prof. Hubert Izdebski
 • Ludwik Klinkosz, prezes zarządu „Kruszywa Polskie” sp. z o. o.
 • Dr Marek Madej, prezes zarządu Marani sp. z o. o.
 • Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Piotr Pięta, prezes zarządu FTT Wolbrom SA
 • Adam Tański, prezydent Izby Zbożowo-Paszowej

Redakcja mieści się pod adresem:

01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 27/152, tel. (22) 833 25 89

Internetowe Życie Gospodarcze zarejestrowane jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy.