FOR: postępująca monopolizacja rynku energii

24/01/2019 0

Przedstawiamy najnowszy komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju poświęcony zagrożeniom wynikającym z koncentracji rynku energetycznego w rękach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Monopolizacja Rynku Energii

ZPPE: ustawa o podatku akcyzowym groźna dla rynku energii

02/01/2019 0

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodują ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem. Zaproponowane rozwiązania są też niewspółmierne do wzrostu kosztów […]

Umiarkowany entuzjazm

21/12/2018 0

Po zakończeniu szczytu klimatycznego COP-24 w Katowicach ogarnął mnie umiarkowany entuzjazm. Delegacje blisko 200 krajów, bez Chin i USA – największych trucicieli, uzgodnili, że do 2020 roku, w swoich krajach przygotują, co konkretnie zrobią, żeby ograniczyć […]