Maciej Witucki prezydentem Lewiatana

28/06/2019 Admin 0

    Maciej Witucki został wybrany prezydentem Lewiatana. Henryka Bochniarz objęła stanowisko przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji. Powołano nowy Zarząd i Radę Główną. Wybrane władze powołano na trzyletnią […]