Przedsiębiorstwa państwowe były be…

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
W Warszawie odbyła się (24 maja 2018) debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce. W ramach konwersatorium „Czwartki u ekonomistów” dyskutowali na ten temat uczestnicy spotkania, w tym: prof. dr hab. Maciej Bałtowski (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Barbara Błaszczyk (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN), prof. dr hab. Ryszard Bugaj (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN), dr Grzegorz Kwiatkowski (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Maciej Miszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Moderowała spotkanie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Podstawą dyskusji była cenna publikacja książkowa „Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce” – Macieja Bałtowskiego i Grzegorza Kwiatkowskiego (PWN Warszawa 2018).

Jak mówiła na spotkaniu recenzentka publikacji prof. Barbara Błaszczyk: – Autorzy podjęli się opracowania trudnego i ważnego tematu, jakim jest skala, struktura, znaczenie i sposób funkcjonowania sektora państwowego we współczesnym świecie. (…) Temat ten jest niezmiernie istotny, gdyż dotyczy podstawowych problemów systemowych związanych z rolą państwa w gospodarce, w tym roli właścicielskiej państwa. Ta ostatnia, mimo kwestionowania jej zasadności przez ważne nurty w ekonomii i postulowania przez nie jej ograniczenia do minimum, stale istnieje, a ponadto często jest wymuszana przez okoliczności pozaekonomiczne. Co więcej, wiele współczesnych nurtów politycznych i społecznych postuluje znaczne zwiększenie roli państwa w gospodarce, w tym poszerzenie jego kompetencji we władaniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych. Jednocześnie nadal istniej silne, płynące z doświadczenia przekonanie, że państwo nie jest dobrym właścicielem i nie potrafi apolitycznie nadzorować przedsiębiorstw. W gąszczu tych faktów, sprzecznych poglądów i splątanych racji autorzy starali się zbudować pewną logikę rozumowania i uczynili to z sukcesem.

Z dyskusji wynikało, że książka wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej na temat istotny, roli i znaczenia przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. Publikacja zawiera analizę stanu, celów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w kilkunastu wybranych, reprezentatywnych krajach świata (m.in. wielkie i znaczące w skali globalnej gospodarki – Chiny, Rosja, Indie, Brazylia; mniejsze, szybko rozwijające się gospodarki – Indonezja, RPA; gospodarki krajów wysokorozwiniętych – Niemcy, Włochy, Norwegia, Stany Zjednoczone). Oddzielny rozdział został poświęcony przedsiębiorstwom państwowym w Polsce – ich roli gospodarczej, zasadom funkcjonowania oraz sposobom wypełniania przez państwo praw własności. Co istotne, w książce zidentyfikowane zostały tendencje rozwojowe dotyczące zakresu i roli przedsiębiorstw państwowych we współczesnej, globalnej gospodarce.

Po kryzysie finansowym lat 2008-2009 naukowcy odnotowują zjawisko powrotu w Europie i świecie, także w Polsce przedsiębiorstw państwowych i etatyzmu.

Znaczący udział państwa we własności przedsiębiorstw, szczególnie podmiotów strategicznych (…) wszedł na stałe do polskiego modelu gospodarki rynkowej – piszą autorzy. Przestał być sprawą ideologiczną i przestał zależeć od widzimisię polityków, którzy w danej chwili sprawują władzę. Stał się elementem systemowym, co do którego była zgoda wszystkich najważniejszych sił politycznych.

Jak mówił prof. Ryszard Bugaj są sektory, gdzie przedsiębiorstwa państwowe lepiej się sprawdzają i takie w których lepiej funkcjonują przedsiębiorstwa prywatne, z reguły bardziej efektywne, lepiej zarządzane. Według autorów publikacji, a prof. Bugaj podziela ich obserwacje, zależy to od wielu czynników. Jego zdaniem książka jest wybitna, a prof. Bałtowski choć „ma przychylność” do prywatyzacji szanuje fakty.

Był czas, na początku transformacji, gdy udział przedsiębiorstw państwowych w gospodarce zależał wyłącznie od kryteriów politycznych, a nie ekonomicznych.

– W niedawnym okresie neoliberalizmu wszystkie firmy państwowe były be – mówił prof. Tomasz Gruszecki, były minister przekształceń własnościowych.

– To co robiłem, robiłem z decyzji politycznych – mówił prof. Bogdan Ślusarz z Zielonej Góry, wiceprezes PTE. Prywatyzowałem branżę alkoholową. „Mój” Polmos kupiła wielka państwowa firma zagraniczna. A przecież mogliśmy pozostać w krajowych rękach. Od 1989 do 2009 r. potrafiliśmy jako p. p. Polmos rywalizować skutecznie i konkurować na międzynarodowym rynku. Podobnie inne firmy sprzedane tylko dlatego, że takie były wymogi budżetowe. Sprzedawaliśmy tanio, a teraz jeśli chce się jakąś polską firmę odkupić trzeba płacić krocie. Co się stało to się nie odstanie – kontynuował profesor – ale dziś jestem zwolennikiem wyłącznie mądrej prywatyzacji.

Spotkanie wyróżniał nie tylko temat („ciszej nad tą trumną”), ale także to, że wszyscy paneliści i autor książki prof. Bałtowski brali czynny udział w procesie prywatyzacji, i mają wiele cennych doświadczeń i obserwacji.

 

ID

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!