Węgiel wciąż na topie

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. współtworzyli eksperci i reprezentanci Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników Rady Dialogu Społecznego. Wejdą też w skład Komitetu Sterującego, który powstanie przy ministrze energii.

Na posiedzeniu Zespołu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (5.03.2018) mówiono o tym w ostatnim punkcie obrad. Wcześniej dyskutowano m.in. nad kwestią uproszczenia procedur odnawiania koncesji górniczych. Posiedzenie prowadził współprzewodniczący Zespołu Grzegorz Tobiszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, uczestniczył Stanisław Szwed – sekretarz stanu w MRPiPS oraz przedstawiciele środowisk górniczych ostro krytykujący to, co dzieje się w sprawie koncesji. Związkowcy twierdzą, że bez koncesji nie ma fedrowania. Związki i przedsiębiorcy oraz Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od ponad dwóch lat alarmują, że będzie z tym problem. Już w tym roku wygaśnie kilka koncesji w czynnych kopalniach. Jarosław Grzesik, lider górniczej „Solidarności” (przewodniczący krajowej sekcji górnictwa węgla kamiennego) mówił, że procesy wydłużania koncesji ślimaczą się, wszystko stoi w martwym punkcie. – Kilka razy podczas poprzednich posiedzeń Zespołu Trójstronnego słyszeliśmy, że już przygotowywane są korekty. Dzisiaj znowu mówiono, że lada chwila będzie ładnie i pięknie. Boję się, że mnie kilka miesięcy i znowu spotkamy się w tym samym miejscu.

 Zdaniem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej większość koncesji wygaśnie do roku 2020. Ministerstwo Środowiska, jak zapewniał wicedyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Rafał Misztal pracuje nad zmianą przepisów mających ułatwić, a przede wszystkim skrócić procedurę przedłużania koncesji, przygotowana jest nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. 8 marca projekt będzie przedmiotem obrad KSRM, następnie trafi do Sejmu. Grzegorz Tobiszewski, wiceminister energii, poparł koncesyjny postulat strony społecznej. – Jest to ważna kwestia dla funkcjonowania branży, inwestowania na nowe pokłady i złoża – podkreślił.

Podczas posiedzenia Zespołu katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił ubiegłoroczne wyniki sektora węgla kamiennego. W 2017 r. branża odzyskała rentowność, był to pierwszy dodatni wynik sektora od 2013 r. To efekt dobrej koniunktury i wysokich cen węgla. W 2015 r. strata sektora węglowego netto przekraczała 4,5 mld zł. Rok później górnictwo było jeszcze na minusie z niewielką stratą netto rzędu 3,6 mln zł i stratą na sprzedaży węgla w wysokości ok. 666 mln zł. W minionym roku dodatni wynik przekroczył 3 mld 611,4 mln zł, z czego ponad 2,6 mld zł to zysk ze sprzedaży węgla. Dane finansowe są jeszcze weryfikowane przez biegłych rewidentów. Rosnące w ub. roku ceny węgla przyniosły górnictwu ponad 14% wzrost przychodów ze sprzedaży tego surowca – do ponad 20,5 mld zł, wobec niespełna 18 mld zł w roku 2016 i ponad 19 mld zł w latach 2014-2015. Wzrost osiągnięto mimo spadku wydobycia i sprzedaży węgla.

Wprawdzie sprzedaż węgla (66,3 mln ton) była większa niż wydobycie (o1,2%), co pozwoliło m.in. likwidować zwały, ale w porównaniu do 2016 r. sprzedaż była jednak niższa – o 6,8 mln ton. Ubiegłoroczny ubytek krajowego wydobycia był rekompensowany rosnącym importem węgla – w ub. roku 13,4 mln ton, poziom importu był najwyższy od 2011 r. Polska znów stała się importerem węgla netto, co oznacza, że do Polski napłynęło więcej tego surowca niż polskie kopalnie wysłały zagranicę. Najwięcej importowanego węgla pochodzi z Rosji.

Przedmiotem obrad Zespołu była także informacja ME na temat realizacji Programu dla sektora węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. przyjętego przez rząd 21.01.2018 r. Blisko stu stronicowy dokument zakłada „przeprowadzenie radykalnej naprawy sytuacji górnictwa węgla kamiennego przy aktywnym współudziale państwa”. Poprzedni rządowy program dla górnictwa wygasł z końcem 2015 r. Nowy program – jak zaznaczono na wstępie – współtworzyli eksperci i reprezentanci Trójstronnego Zespołu. Zgodnie z decyzją rządu, dla oceny realizacji procesów zmian w górnictwie węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych przy ministrze energii powstanie Komitet Sterujący ds. górnictwa z udziałem m.in. strony społecznej reprezentującej górniczy Zespół. W myśl programu węgiel kamienny wraz z brunatnym mają pozostać podstawowymi nośnikami energii w Polsce w 2030 r., choć ich procentowy udział w miksie energetycznym będzie spadał. Tak więc nadal o bezpieczeństwie energetycznym kraju będzie stanowić węgiel, co podobno – zdaniem znawców tematu – wcale nie stoi w sprzeczności z rozwojem innych segmentów energetyki, w tym z OZE. Z dokumentu wynika, że zasoby bilansowe wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego – 58,6 mld ton na koniec 2016 r. – są dostateczną rezerwą bezpieczeństwa energetycznego, a realizacja programu zapewni zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel.

Zgodnie z przyjętym przez rząd programem, łączna maksymalna wartość pomocy publicznej dla sektora górniczego w latach 2016-2018 to ponad 7,2 mld zł, z czego ok. 3,3 mld zł to koszty redukcji zdolności produkcyjnych kopalń a prawie 2,4 mld zł – koszty roszczeń pracowniczych (w tym 2,1 mld zł osłony socjalne). Na rok 2018 przewidziano pomoc publiczną dla branży o łącznej wartości przekraczającej 2,6 mld zł, z czego blisko 1,2 mld zł to koszt redukcji zdolności produkcyjnych, a ok. 1,1 mld zł – koszt roszczeń pracowniczych, głównie urlopów górniczych. Warto jednak podkreślić, że na taką pomoc zgodziła się Komisja Europejska, notyfikując w 2016 r. polski program dla górnictwa. Jak podano w komunikacie po posiedzeniu rządu, oczekiwane efekty programu to obok zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na węgiel i zagwarantowania niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy, poprawa warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, a także wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego.

Na posiedzeniu Zespołu ME przekazało też informację nt. ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Obradujący poruszali również inne ważne dla środowiska górniczego problemy, np. kwestie podwyżek płac w Polskiej Grupie Górniczej i negocjacji w sprawie układu zbiorowego pracy.

I.D.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!