Grudzień w blasku całego 2017 r.

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
O ile grudzień przyniósł umiarkowanie pozytywne dane, o tyle cały 2017 r. mógł świecić przykładem. Na pochwałę w grudniu zasługuje zwłaszcza produkcja budowlano-montażowa, która po raz kolejny cechowała się dwucyfrową dynamiką r/r, a także liczba przekazywanych mieszkań. Z kolei w całym 2017 r. rekordowe wyniki napływały z rynku mieszkaniowego. Zwracamy uwagę również na inflację, która w 2017 r. po deflacji w latach 2015-2016 osiągnęła 2 proc. wzrost r/r. Spodziewamy się, że to potencjalny wzrost inflacji (przede wszystkim bazowej) może wpłynąć na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych, czego w 2018 r. nie zakładamy. Spodziewamy się, że 2018 r. może przynieść umiarkowane wzrosty odczytów, które będą ograniczane przez wysoką bazę z 2017 r.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w grudniu 2017 r. odnotowała 2,7 proc. wzrost w skali roku, co było o 0,2 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Zwracamy uwagę, że wynik ten jest relatywnie słaby, natomiast istotny wpływ na niego miały czynniki sezonowe, bowiem po ich wyeliminowaniu produkcja była o 7,3 proc. wyższa niż przed rokiem. W ostatnim miesiącu 2017 r. odnotowano wzrost (niewyrównany sezonowo) w 26 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (+14,3 proc. r/r), podczas gdy największy spadek ponownie miał miejsce w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-18,4 proc. r/r). W całym 2017 r. produkcja przemysłowa odnotowała wzrost o 6,5 proc. r/r.

Kolejny miesiąc z rzędu zaobserwowano dynamiczny wzrost w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji (wyrażone w cenach stałych, niewyrównane sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 12,7 proc. w skali roku (12,1 proc. r/r za cały 2017 r.), co przebiło oczekiwania rynkowe o 2,6 pkt. proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęło wartość +17,6 proc. w skali roku.

Grudniowe dane z rynku mieszkaniowego można uznać za przeciętne. O ile liczba 20 775 mieszkań oddanych do użytkowania zanotowała 15 proc. dynamikę r/r (178 258 w całym 2017 r., +9 proc. r/r), o tyle liczba 12 193 rozpoczętych budów (bez zmian r/r) i 19 225 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (-11 proc. r/r) nie zachwyciły. Niemniej jednak w skali całego 2017 r. rozpoczęto budowę 205 990 mieszkań oraz wydano pozwolenia (lub dokonano zgłoszeń) na budowę 250 218 lokali, co implikuje roczne dynamiki rzędu +18 proc. w obu tych kategoriach. Zwracamy uwagę, że miniony rok był rekordowy we wszystkich trzech kategoriach. Na chwilę obecną nie spodziewamy się, aby 2018 r. miał przynieść znaczącą zmianę na rynku.

Dane za grudzień były nieco bardziej pozytywne w przypadku wyłącznie deweloperów mieszkaniowych. Deweloperzy oddali do użytkowania 10 664 mieszkań (+19 proc. r/r), co w skali 2017 r. przełożyło się na 90 tys. przekazanych lokali (+14 proc. r/r). Grudzień przyniósł 6 proc. wzrost r/r liczby mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli (7 846), natomiast w całym roku deweloperzy zanotowali 23 proc. dynamikę r/r, bowiem rozpoczęli budowę 105 401 lokali. W przypadku wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń grudzień był wyjątkowo słaby, ponieważ ich dynamika wyniosła -17 proc. r/r (10 439 pozwoleń/zgłoszeń), co nie zaburzyło całorocznej pozytywnej dynamiki rzędu 21 proc. (128 484).

Rynek pracy rozwijał się dynamicznie kolejny miesiąc z rzędu. W grudniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 064,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w skali roku (o 0,1 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 973,73 zł miesięcznie, tj. o 7,3 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 7,2 proc. wzrostu. Zwracamy uwagę, że w całym 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,9 proc. r/r.

Stopa inflacji CPI w grudniu 2017 r. wyniosła 2,1 proc. w skali roku (0,2 proc. m/m) i była zgodna z prognozą wstępnego odczytu, który z kolei był niższy o 0,1 pkt. proc. od konsensu rynkowego. Z kolei w skali roku inflacja wyniosła 2 proc. r/r i mieściła się w korytarzu celu inflacyjnego NBP. Nie spodziewamy się, aby inflacja w 2018 r. miała znacząco odbiegać od tej za cały miniony rok. W grudniu najszybciej rosły ceny żywności (+5,8 proc. r/r), natomiast w skali roku ceny paliw (+7,2 proc. r/r). Kategorią o największych spadkach zarówno w grudniu, jak i 2017 r. była „odzież i obuwie”, odpowiednio -4,8 proc. r/r oraz -5,2 proc. r/r.

Odczytem, który najbardziej zawiódł grudniowe oczekiwania rynku, była sprzedaż detaliczna. W grudniu 2017 r. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 5,2 proc. r/r, natomiast za cały rok osiągnęła wartość 7,3 proc. r/r. Sprzedaż nie rosła jedynie w kategorii „Pozostałe”, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (+6,2 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, roczna dynamika za grudzień wyniosła +6,0 proc. tj. o 2,7 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström Dom Maklerski

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!