Wspólna polityka rolna UE – Debata o przyszłości

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

● ● ● ● ●

Wspólna Polityka Rolna UE jest wielkim, dziejowym osiągnięciem, które mimo porażek w niektórych dziedzinach zapewniło rozwój produkcji żywności, obszarów wiejskich i rosnący udział w światowym handlu żywnością. Do realizacji tej polityki stosowane były różnorodne, często zmieniające się, instrumenty regulacji produkcji oraz ochrony wewnętrznego rynku unijnego. Subwencje i dopłaty unijne pomagają nie tylko rolnikom, przemysłowi spożywczemu i konsumentom, a także są przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska naturalnego itd.. Szczególne, pozytywne skutki miała WPW dla „nowych” krajów unijnych, umożliwiając im przemiany ustrojowe i modernizacyjne, a także rozwijanie ekonomicznych związków z państwami Wspólnoty Europejskiej.

Pewne już jest, że nowa WPR będzie miała inne cele strategiczne i przeznaczane na nią środki będą mniejsze niż dotychczas. Tym bardziej więc należy się do tych zmian przygotować opracowując strategię dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, która zapewni możliwości rozwoju tych dziedzin. Niektóre kraje mają już, jak mówiono na konferencji, zaawansowane projekty dostosowania się do nowej sytuacji. Dlatego szczególne znaczenie miała debata na te tematy i możliwość skorzystania z różnych doświadczeń i rozwiązań przedstawianych przez środowiska naukowe. Trzeba wysłuchać naukowców reprezentujących różne dyscypliny oraz kierunki badań i skorzystać z wniosków zwłaszcza, że rolnictwo, wieś i produkcja żywności to nie są obszary zamknięte, ale dziedziny ściśle związane z całą gospodarką krajową i międzynarodową.

Marcin Makowiecki, Lech Parzuchowski

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!