M. Makowiecki: Ziemia pod specjalnym nadzorem

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©J. Halicki. Wikipedia
Print Friendly, PDF & Email

Jedną z najważniejszych decyzji Prawa i Sprawiedliwości po przejęciu władzy była zmiana polityki dotyczącej obrotu ziemią rolniczą.

Już 14 kwietnia 2016 r. Sejm przyjął nową ustawę, która – jak uzasadniano – miała przede wszystkim chronić przed spekulacyjnym wykupywaniem ziemi przez zagranicznych i krajowych nabywców. Wstrzymano na pięć lat jej sprzedaż z zasobów państwowych. Drugą fundamentalną decyzją jest zaostrzenie ingerencji i nadzoru administracyjnego nad transakcjami na prywatnym rynku ziemi.

Prawo i polityka

Pod rządami PiS polskie rolnictwo znalazło się w nowej rzeczywistości prawno – ustrojowej. Odrzucone zostały dotychczasowe zasady polityki przekształceń własnościowych w rolnictwie. Aby zrozumieć jak głęboka jest ta zmiana, trzeba przypomnieć programy i decyzje z pierwszych lat po upadku PRL.

Najważniejszym aktem o znaczeniu ustrojowym była uchwalona wtedy (19 października 1991 r.) ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Był to realny koniec socjalizmu na wsi, a także – co trzeba pamiętać – ratowanie majątku zbankrutowanego państwowego sektora rolnego.

Powołana wówczas Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) przejęła 4,7 mln hektarów gruntów, w tym 3,7 mln ha z 1666 PGR, które w 1989 r. użytkowały 18,7 proc. ziemi w Polsce. ( Do spółdzielni produkcyjnych należało 3,7 proc. gruntów, do rolników indywidualnych 76,2 proc., a reszta do Państwowego Funduszu Ziemi). Przez pierwszych kilka lat ziemia ta była przekazywana nowym użytkownikom, głównie w dzierżawę, a z upływem czasu coraz częściej sprzedawana przede wszystkim dotychczasowym dzierżawcom.

Intencją ustawodawcy było stosowanie różnych form zagospodarowania przejętego mienia. Oprócz dominujących dzierżawy i sprzedaży, możliwe było wniesienie mienia do spółek, a w tym, w celu utworzenia lub utrzymywania gospodarstw skarbowych ważnych dla całego rolnictwa, które zajmowały się hodowlą zwierząt, roślin i t.p. W przekształceniach własnościowych mogli brać udział zarówno rolnicy indywidualni, jak i pracownicy PGR przejętych przez agencję. Nie wykluczano też udziału innych podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku dzierżawy nieruchomości przez cudzoziemców konieczna była zgoda ministra przekształceń własnościowych.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!