Chcemy mądrego restartu. List otwarty

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©IZG
Print Friendly, PDF & Email

 

Koronawirus wybił nas z rytmu. Naszej codzienności – przedszkola, szkoły, planowanych podróży, beztroski codziennych spotkań, zakupów i kolejki przy kasie. Koronawirus pozbawił wielu z nas pracy – zleceń, klientów, kontraktów, spektakli. Nasze dzieci odciął od szkół i relacji z rówieśnikami, odpowiedzialnością za ich naukę obarczając nas samych. Wiele rodzin na długi czas straciło jedyne źródło utrzymania. Koronawirus wywrócił dotychczasowy ład, niosąc widmo kryzysu na niespotykaną i niemożliwą do przewidzenia skalę. Pandemia, w środku której mimowolnie się znaleźliśmy, wymusiła na nas zmianę naszych celów, strategii i zaplanowanych ścieżek kariery. Nie sposób tego nie zauważyć, nie sposób nie zastanawiać się co będzie dalej.

 

Jak odnaleźć i zorganizować się w tym nowym, nieznanym świecie, w nowej Polsce?

W rzeczywistości, w której maska i płyn do dezynfekcji to symbole odpowiedzialności społecznej, ale też wyraz naszego lęku o przetrwanie. Przetrwanie, do którego nasze indywidualne działania już nie wystarczą. Dziś wiemy na pewno, że aby poradzić sobie ze skutkami pandemii potrzebne są trwałe zmiany i mądry restart polityki publicznej. Potrzebne są działania, które pozwolą nam nie tylko utrzymać miejsca pracy, ale ograniczą zmiany klimatu.

 

Kryzys Klimatyczny nie zniknął

 

Koronawirus to tylko próba generalna przed tym, co mogą przynieść zmiany klimatu.

Wystarczył maleńki patogen, by w krótkim czasie zatrzymać światową gospodarkę. Nie trzeba bujnej wyobraźni, aby przewidzieć, co stanie się z nami, kiedy nieodwracalne zmiany klimatu przyspieszą. Ich przedsmak z niepokojem obserwujemy dziś w całej Polsce, dotkniętej suszą.

Od katastrofalnych skutków zmian klimatu nie będzie ucieczki, tak jak dziś nie ma miejsca, w którym można schronić się przed wirusem. To ostatni moment, by w walce o przetrwanie działać skutecznie. Z zapaści, która nas dotknęła, wyjść mądrze, budując nową gospodarkę opartą na współpracy, której jednym z priorytetów będzie autentyczna troska o klimat.

Zrestartujmy gospodarkę mądrze

Patrząc na nierówną walkę, którą na co dzień toczą pracownicy służby zdrowia, przedsiębiorcy i manedżerowie walczący o utrzymanie miejsc pracy, artyści, tysiące ludzi tracących grunt pod nogami, czujemy się w obowiązku zaapelować do liderów, rządzących naszym krajem – rządu, prezydenta, prezydentek i prezydentów miast, ale także do prezesek i prezesów firm:

Zrestartujmy polską gospodarkę mądrze, zarówno dla nas, jak i dla i kolejnych pokoleń.

Budujmy miejsca pracy, firmy, miasta i gospodarkę przyjazne dla człowieka, ale i klimatu. Tworząc programy wsparcia nie traćmy z oczu środowiska. Wybierajmy rozwiązania i technologie, które są innowacyjne i posłużą nam długie lata.

Wybierajmy do miejskich i krajowych planów inwestycyjnych inicjatywy ograniczające zmiany klimatu, poprawiające jakość powietrza i wspierającą służbę zdrowia, usługi komunalne i edukację, chroniące nas przed suszą i nawalnymi ulewami.

Działajmy w ramach europejskich struktur i wartości. Kierunek klimatycznej neutralności wypracowany i obrany przez Unię Europejską nie zmienia się mimo kryzysu. Europejski Zielony Ład jest szansą na transformację polskich miast, wsi i firm. Nie stać nas, aby pozostać na marginesie.

Planując restart gospodarki i inwestycje, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym:

  • twórzmy miejsca pracy w sektorach, które mają przyszłość,
  • wspierajmy inwestycje, które zwiększają efektywność energetyczną i rozwijają energetykę odnawialną,
  • wzmacniajmy działania dążące do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,
  • wspierajmy budowę i promocję zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu,
  • dbajmy o społeczności i grupy szczególnie narażone,
  • inwestujmy w przestrzeń zieloną, powstrzymując dewastację środowiska,
  • projektujmy inwestycje z szacunkiem traktujące zasoby wody i przyrodę,
  • promujmy działania, które wspierają społeczności lokalne i ich aktywności.

 

Budujmy farmy fotowoltaiczne, prowadźmy rozsądną politykę wodną, inwestujmy w programy typu Mój Prąd i Czyste Powietrze, które tworzą miejsca pracy i bezpośrednio pomagają zadbać o budżet domowy. Nie bójmy się wycofywać z błędów niedawnej przeszłości. Idąc za przykładem Wiednia, zrywajmy w miastach asfalt, by siać łąki. Ułatwiajmy rowerzystom poruszanie się po mieście. Zastąpmy parkingi miejskimi parkami.

Koronawirus wybił nas z rytmu i nas zatrzymał. Wykorzystajmy to ostrzeżenie dobrze, traktując je jako lekcję i impuls do mądrego restartu gospodarki, ale i naszego myślenia.

Kim jesteśmy

Apel o mądry restart gospodarki powstał z inicjatywy osób i organizacji, których połączyła troska o społeczeństwo i środowisko naturalne. Bezpośrednim impulsem do napisania listu był wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku.

Sygnatariusze listu:

Piotr Abramczyk, GCCM Polska – Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska

Adw. Kinga Andryszczak, działaczka społeczna, ekolożka

Piotr Barczak, Koordynator polityki ds. odpadów, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Katarzyna Bargielska, CMO & Co-founder AdTonos

Patryk Białas, Stowarzyszenie BoMiasto

Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Zasięg, członkini Komitetu Dialogu Społecznego

Katarzyna Boni, reporterka, pisarka

Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta

Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński

Anna Czaplicka, Weber Shandwick

Katarzyna Czarska, Dobry PR

Roman Czubiński, dziennikarz

Anna Desogus, Ambasada Czystej Planety

Dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego

Małgorzata Dobrowolska, lekarz okulista

Jerzy Dobrowolski, Wojciech Moszyński, Małopolski Cech Optyków

Agnieszka Drozd, Konrad Marczyński, Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy

Witold Drożdż, Członek Zarządu Orange Polska

Anna Dworakowska, Magdalena Kozłowska, Ewa Lutomska, Natalia Matyasik, Polski Alarm Smogowy

Dr inż. Anna Dyląg, ABC ENERGIA

Magdalena Dziewguć, Google Polska

Maciej Filipkowski, inwestor, podcaster w Zaprojektuj swoje życie

Dr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun  (Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

Ewa Podlesińska, Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny

Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupa Pracuj

Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

Dr Maciej Grodzicki, Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Hall, Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Michał Hetmański, Fundacja Instrat

Beata Jaczewska

Aleksandra Janus

Adam Jarubas, europoseł

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Leszek Jażdżewski, Liberté!

Ilona Jędrasik, Dr Marcin Stoczkiewicz, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Aleksandra Jonca

Roman Kasprzyk, Sales Director MDS AP

Małgorzata Kiełt, Prezes Fundacji Planet For Generations

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief

Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, autor książki “Smog w Polsce”

Anna Kolińska, Alarm dla Klimatu Piaseczno

Lidia Kołucka, Central European University

Emilia Komarnicka-Klynstra, aktorka

Marcin Korolec, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu, Polska Rada Biznesu

Klara Kowtun, Antonina Samecka, Risk Made in Warsaw

Dr Maciej Kozakiewicz, Prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska

Jacek Krajewski, Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie

Dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski Profesor wizytujący, King’s College London

Marta Krymarys

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Natalia Węgrzyn, Purpose Climate Lab

Anna Łoboda

Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dariusz Maciołek, Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego Banku BNP Paribas

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

Ewa Magiera, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Sandra Marciniak

Leszek Mellibruda, psycholog społeczny

Miasto Jest Nasze

Weronika Michalak, HEAL Polska

Dr Marcin Murawski

Natalia Myszkowska, CEO Cateringoo

Aleksandra Niewczas, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita, red. nacz. energianews.pl

Paweł Niziński, Partner GOODBRAND, CEE/CEO Better

Urszula Niziołek – Janiak, Stowarzyszenie Tak dla Łodzi, Energia Miast

Piotr Noceń, Partner Zarządzający, Resource Partners

Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Dr Jarek Oleszczuk, EPIXPERT, współautor manifestu COVID-19

Dr Wojciech Piotr Ozimek, Co-Founder & CTO Centrum Ozimek

Karol Paciorek, twórca internetowy

Mirella Panek – Owsiańska

Dr Mateusz Piotrowski, Inicjatywa Pacjent Europa

Zespół miesięcznika Pismo. Magazyn opinii

Prof. dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa

Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie

Dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

Mirosław Proppé, WWF Polska

Beata Sadowska, dziennikarka, www.mentalist.pl

Izabela Sałamacha, ekspert ds. komunikacji i CSR

Prof. dr hab. Piotr Skubała, ekolog, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Anita Sowińska, Posłanka na Sejm RP

Filip Springer, reporter, fotograf

Aleksandra i Piotr Stanisławscy, twórcy bloga Crazy Nauka

Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Krzysztof Suszek, Przewodniczący Rady, Fundacja “Misja Medyczna”

Areta Szpura, aktywistka ekologiczna

Małgorzata Sztejter, coach, Członek Zarządu Kancelarii CMS

Paweł Szypulski, Greenpeace Polska

Katarzyna Tusk

Marta Tyszer, PR Calling

Laurynas Vaičiūnas, Prezes Zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu

Karol Wawrzyniak, Kierownik Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych

Marcin Wicha, pisarz, grafik, ilustrator

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan

Mateusz Wojcieszak, Prezes Zarządu, Fundacja Pole Dialogu

Karolina Woźniak, Too Good To Go

Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia

Michał Zabłocki, dziennikarz, aktywista

Damian Zapłata, Członek Zarządu, Allegro

Zofia Zborowska, aktorka

Alicja Zdziechiewicz, Stowarzyszenie Zielony Imielin

Ziemosfera, Patrycja i François

Alicja Żarkiewicz, MAMYWENE, Pakuję do swojego

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!