Lewiatan: podatek cukrowy niezgodny z unijnym prawem

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©Jan Mesaros, Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

 

 

  • Dzisiaj rząd zajmuje się projektem ustawy, która ma wprowadzić podatek cukrowy i od napojów alkoholowych.
  • Zdaniem Konfederacji Lewiatan budzi on poważne wątpliwości, co do zgodności z prawem UE. Powinien więc być skierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.
  • Ponadto do projektu ustawy wprowadzono wiele zmian. Dlatego istnieje konieczność poddania go ponownym konsultacjom społecznym.

– Wobec istotnych wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian z prawem Unii Europejskiej, postulujemy zrezygnowanie z jego dalszego procedowania w obecnym kształcie. Z uwagi na zawarte w projekcie przepisy proponujemy również skierowanie projektu do Komitetu do Spraw Europejskich oraz ponowne przeprowadzenie konsultacji społecznych – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt ustawy wprowadzający podatek cukrowy i od napojów alkoholowych narusza unijne dyrektywy: akcyzową i opakowaniową.

Wcześniej krytycznie do wprowadzenia podatku cukrowego odniosły się wszystkie organizacje pracodawców i związków zawodowych reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!