NSZZ “Solidarność” krytycznie o Konstytucji Biznesu

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

STANOWISKO 1/2017

Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność” do projektu ustaw zawartych w “Konstytucji Biznesu”.

Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność”popiera zawarte w Konstytucji Biznesu prawne rozwiązania dążące do uporządkowania zasad prowadzenia działalności w zakładach pracy.

Wskazujemy, że zawarte w “Konstytucji Biznesu” niektóre zapisy budzą obawy, którymi nieuczciwi przedsiębiorcy mogą być kuszeni do omijania prawa ze szkodą dla pracowników (np. Art. 47 – który nakazuje organom kontrolnym uprzedzać pracodawcę o kontroli na 7 dni przed kontrolą). Taka kontrola PIP w przypadku : zatrudnienia na czarno, godzin pracy , rzeczywistych warunków BHP, będzie fikcją. Domniemywać można, że pracodawcy będą posiadać wystarczającą ilość czasu, aby sumiennie przygotować się do kontroli. W art. 47 pkt 11/1 jest odstępstwo od zawiadomienia o kontroli pracodawcy w sytuacji stwierdzenia przestępstwa (Tylko kto stwierdzi jego zaistnienie przed kontrolą?)

Kontrowersyjny jest również przepis dający pracodawcy możliwość niesienia sprzeciwu – co w konsekwencji wstrzymuje kontrolę z urzędu (art. 58 “Konstytucji Biznesu”).

Powołanie nowej instytucji – Rzecznika Przedsiębiorców, stwarza nowy mechanizm wstrzymania kontroli dla nieuczciwych pracodawców. Art. 50 pkt 1 zobowiązuje organ kontrolny do umożliwienia obecności kontrolowanego przy wszystkich czynnościach PIP podczas kontroli. Trudno sobie wyobrazić aby rzetelne i wiarygodne były zeznania poszkodowanego pracownika w obecności pracodawcy/ przełożonego.

Rada Sekretariatu nie akceptuje propozycji tworzenia specjalnej Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Powołanie Komisji stworzy fundamenty do obniżenia rangi Rady Dialogu Społecznego – bez przedstawicieli związków zawodowych, co może stać się hamulcem przemian społecznych i gospodarczych. Ponadto w perspektywie czasu, doprowadzi do napięć społecznych w stosunkach pracy.

Popieramy założenia projektu, które porządkują i ograniczają biurokrację oraz działania, które stwarzają ulgi i ułatwienia dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zwracamy się do Komisji Krajowej o wyrażenie negatywnej opinii wobec rozwiązań, które są niekorzystne dla pracowników, oraz zapisów które wzmacniają pozycje pracodawców w stosunkach pracy.

Mirosław Nowicki

Przewodniczący Sekretariatu

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!