Dr. Bucholtz: inflacja trochę spadła, ale na krótko

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Główny Urząd Statystyczny ©Adrian Grycuk, Wikipedia
Print Friendly, PDF & Email

Ważne dla firm:  Dzisiejsze dane o inflacji w sierpniu br. są argumentem za pozostawieniem stóp procentowych na obecnym poziomie.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W świetle opublikowanego dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku inflacji, w sierpniu 2019 dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła 2,8% r/r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny nie zmieniły się. Na tle lipcowego 2,9% wynik sierpniowy może dawać poczucie wytchnienia, ale prawdopodobieństwo znacznych spadków pozostaje niskie. Dzisiejszy odczyt będzie jednak argumentem za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Gdy przyjrzeć się kluczowym kategoriom w koszyku, ceny żywności wprawdzie spadły w skali miesiąca o 0,3%, jednak z perspektywy ostatniego roku nadal kształtują się na wysokim poziomie (wzrost o 7,2% r/r). Poczucie drożyzny może zatem utrzymywać się wśród uboższych gospodarstw, w koszyku których żywność stanowi znaczny udział. Sierpień przynosi również niewielkie spadki cen paliw (-0,3% r/r, -1,1% m/m), które zaczynają reagować na sytuację na rynkach globalnych. Ceny nośników energii pozostają na tym samym poziomie co przed miesiącem (-1,4% r/r). Otwartą kwestią pozostaje, co z pozostałymi kategoriami. Już cząstkowa analiza wskazuje, że kategorie nieobjęte dzisiejszym szybkim szacunkiem odnotowały dodatnią dynamikę, za co w znacznym stopniu odpowiada dynamika płac i hojne transfery przedwyborcze.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!