Lewiatan: kosztowne zamrożenie cen prądu na jeden rok

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

  • Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną w drugiej połowie roku jeśli do 27 lipca br. złożą w zakładzie energetycznym specjalne oświadczenie.
  • Minister energii podpisał rozporządzenie, które określa m.in. sposób wyznaczania cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych.
  • Konfederacji Lewiatan od dawna podkreśla, że ustawa prądowa jest kosztownym pomysłem na zamrożenie cen energii na jeden rok.

Minister energii podpisał rozporządzenie do tzw. ustawy „prądowej”, uchwalonej 28 grudnia 2018 roku. Na podstawie tej ustawy mikro – i mali przedsiębiorcy mogą uzyskać zamrożenie wzrastających opłat za energię elektryczną. Dotyczy to również m.in. szpitali i jednostek sektora finansów  publicznych.

Zamrożenie opłat nastąpi  pod warunkiem, że do 27 lipca 2019 roku przedsiębiorcy  złożą w zakładzie energetycznym stosowne oświadczenie. Będzie ono podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

– Ustawa przewidująca mechanizm zamrożenia cen sprzedaży energii jest kosztowna dla klientów i sprzedawców energii elektrycznej. Najwłaściwsze byłoby jej uchylenie i uchwalenie nowej, która zagwarantuje klientom bezpieczeństwo prawne, przejrzystość zasad rozliczeń za zakupioną energię i sprawne funkcjonowanie rynku sprzedaży energii elektrycznej. Nowa ustawa powinna obejmować jednolite zasady dla całego roku 2019 i uregulować obniżenie cen sprzedaży do grupy gospodarstw domowych z jednoczesną rekompensatą rzeczywiście utraconych korzyści przez sprzedawców. W zakresie klientów niebędących gospodarstwami domowymi pomoc publiczna powinna być realizowana poza rynkiem energii, na wniosek zainteresowanego podmiotu – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!