Lewiatan: związkowcy i pracodawcy za 8 proc. stawką VAT na napoje owocowe

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©Lumix2004, Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

  • Związkowcy i pracodawcy, członkowie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, proponują wprowadzenie 8 proc. stawki VAT dla napojów owocowych z minimalną zawartością 20% soku owocowego.

  • Podwyższenie stawki VAT z 5 do 23 proc., jak zaproponował rząd, jest rozwiązaniem niewłaściwym i nieakceptowalnym, ponieważ uderzy
    w polskich rolników, konsumentów i producentów.

  • Kosztów wprowadzenia nowej matrycy VAT nie mogą finansować wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy oraz ogrodnicy.

Zdaniem związkowców i pracodawców: Konfederacji Lewiatan, NSZZ Solidarność, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Business Center Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wprowadzenie tzw. nowej matrycy stawek VAT, przyczyni się do uproszczenia i uporządkowania całego systemu. Obecny jest bardzo skomplikowany i rozbudowany, nastręcza wiele problemów przedsiębiorcom i generuje liczne spory z organami podatkowymi. Zmniejszenie liczby towarów i usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT przyczyni się do uproszczenia całego systemu, a wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej zwiększy pewność rozliczeń przedsiębiorców.

W przyjętym stanowisku związkowcy i pracodawcy napisali, że zaproponowane zmiany, w szczególności w zakresie podwyżki stawki podatku VAT na wybrane towary lub usługi, nie powinny w sposób istotny ingerować w działalność konkretnych przedsiębiorców lub branż. A tak się stanie w przypadku podwyższenia stawki VAT z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20% zawartością soku.

Znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23% oznaczać będzie:

– zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce z krajowych produkcji, co pogłębi już obserwowane na rynku rolnym kłopoty ze zbytem polskich owoców,

– wzrost ceny napojów owocowych z wysoką zawartością soku i przekierowanie preferencji konsumentów do dużo tańszych słodzonych napojów gazowanych niezawierających składników odżywczych występujących w owocach i warzywach,

– zmniejszenie produkcji napojów owocowych wynikające ze spadku popytu, co w konsekwencji spowoduje redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć w niesprzyjających warunkach nawet kilkanaście procent.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!