Lewiatan: bez zmian w prawie wiatraki na morzu nie przyspieszą

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©Free Photos, Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

 

 

  • Aby przyspieszyć powstawanie farm wiatrowych na Bałtyku potrzebne są zmiany w prawie.
  • Inwestorzy chcą się czuć bezpiecznie w istniejącym otoczeniu prawnym. Oczekują, aby proces inwestycyjny był transparentny i przewidywalny, a także krótszy niż 10 lat.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje przyspieszenie procesu uzyskiwania pozwoleń koniecznych do realizacji morskich farm wiatrowych. 

– Nowe rozwiązania prawne powinny skrócić i uprościć proces przygotowania projektu morskiej farmy wiatrowej z obecnych 8-10 lat do 4.  Projekt ustawy powinien zapewnić transparentność i konkurencyjność całego procesu. Pomiędzy uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a otrzymaniem pozwolenia na budowę niezbędnych jest 31 opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń. Proces ten należy znacząco skrócić – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Projekty morskich farm wiatrowych (MFW), w polskich realiach prawnych wymagają rozwiązań specjalnych, które muszą umożliwić kontynuację rozwoju projektów, które uzyskały część zezwoleń/pozwoleń oraz nowych na obszarach wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Obszarów Morskich, z funkcją priorytetową wytwarzania energii z OZE.

Powinno być również dopuszczalne rozwijanie projektów na obszarach wyznaczonych w planie z funkcją rezerwową. Projekty regulacyjne muszą uwzględniać różny stopień ich przygotowania, w tym z jednej strony zabezpieczać prawa nabyte w okresie przed wejściem w życie ustawy, a z drugiej pozwalać na weryfikację ich faktycznej wykonalności.

Sposób rozwijania projektów MFW jest uzależniony od ostatecznego kształtu Planu Zagospodarowania Obszarów Morskich. Większość obszarów przeznaczonych na takie inwestycje jest obecnie zajęta przez wydane pozwolenia (jest zarezerwowana).  To problem, który ustawodawca musi rozwiązać, udostępniając kolejne obszary.

– Wreszcie nowe regulacje muszą połączyć proces uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci z przygotowaniem projektu MFW oraz ograniczyć możliwość blokowania lokalizacji i warunków przyłączenia przez niewykonalne projekty. Nad tymi aspektami regulacyjnymi pracujemy w Lewiatanie w ramach Projektu „Polski OFFSHORE” – dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!