Michael/Ström: dane makroekonomiczne – lipiec z nadziejami na udany cały rok

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
© Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

Odczyty makroekonomiczne za lipiec 2018 r. były w większości zgodne z konsensusem lub powyżej oczekiwań. Wstępne dane na temat PKB wskazują na 5,1 proc. wzrost w 2. kwartale 2018 r., co pozwala mieć nadzieję na 5 proc. wzrost w całym 2018 r. Z kolei inflacja CPI wyniosła 2 proc., ale pomimo wzrostu cen nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Pozytywnie zaskoczyły odczyty odnośnie produkcji przemysłowej, która w minionym miesiącu pobiła oczekiwania rynkowe o 0,6 pkt. proc i wyniosła 10,3 proc. r/r. Podobnie było ze sprzedażą detaliczną, która pomimo, że nie osiągnęła dwucyfrowej dynamiki jak przed miesiącem, to wzrost na poziomie 9,3 proc. r/r przebił konsensus o 0,9 pkt. proc.

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w lipcu 2018 r. wzrosła o 10,3 proc. w skali roku, co było wynikiem o 0,6 pkt. proc. wyższym od konsensusu, a wynik był aż dwucyfrowy, ponieważ lipiec w tym roku miał o jeden dzień roboczy więcej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym współczynnik ukształtował się na poziomie 7,8 proc. i pozostał na tym samym poziomie co w czerwcu br. Wzrost odnotowano w aż 30 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji maszyn i urządzeń (25,0 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-4,7 proc. r/r) miał miejsce w produkcji wyrobów skórzanych i skóropodobnych.

W lipcu 2018 r. trzynasty miesiąc z rzędu odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu w produkcji budowlano-montażowej, która (wyrażona w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosła 18,7 proc. r/r. Natomiast dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 16,6 proc. r/r. Ze statystyk GUS wynika, że największy wzrost odnotowano w robotach budowlanych specjalistycznych (+21,9 proc. w skali roku). Pozostałe kategorie, tj. wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wznoszenie budynków zanotowały wzrost o odpowiednio 20,6 oraz 14,1 proc. w skali roku.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. Po dwóch miesiącach z rzędu kiedy odnotowano spadek liczby przekazań, liczba oddanych mieszkań w lipcu 2018 r. była wyższa o 6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. Natomiast narastająco od początku roku liczba ukończonych mieszkań była wyższa o 6 proc. aniżeli w okresie styczeń-lipiec 2017 r. W lipcu br. rozpoczęto budowę o 1 proc. więcej mieszkań niż w lipcu 2017 r., a narastająco od początku roku wzrost wyniósł 7 proc. w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami roku poprzedniego. Z kolei jeśli mowa o mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, to w lipcu 2018 r. mieliśmy do czynienia z 1 proc. spadkiem, podczas gdy w okresie styczeń-lipiec 2018 r. liczba ta wzrosła o 1 proc. w skali roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 232,1 tys. osób, co oznacza o 3,5 proc. w skali roku (nieznacznie poniżej oczekiwanych 3,6 proc.). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto spadło w porównaniu do poprzedniego miesiąca do 4 825 zł miesięcznie, ale wciąż jest to wzrost r/r – o 7,2 proc. (o 0,3 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych) wobec 7,5 proc. r/r w czerwcu. Pomimo, że dane z rynku pracy pozostają solidne, to wyhamowująca dynamika zatrudnienia oraz niższa od oczekiwań dynamika płac mogą negatywnie przełożyć się na popyt konsumpcyjny, który jest głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w lipcu 2018 r. wyniosła 2,0 proc. w skali roku (analogicznie jak w czerwcu). Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami dotyczącymi wstępnego odczytu. Przyspieszenie tempa wzrostu cen wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen transportu (+10,1 proc. r/r). Zwracamy uwagę na ciągle utrzymującą się nisko inflację po wyłączeniu cen żywności i energii (+0,6 proc. r/r), która jest wyznacznikiem dla obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej w kreowaniu polityki monetarnej. Taki poziom inflacji bazowej sugeruje, że ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą wynikać nie z potrzeby zwalczania inflacji, a z podążania za polityką monetarną EBC. Ewentualna podwyżka stóp w UE może wymusić podwyżki w Polsce, aby nie spowodować odpływu kapitału.

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2018 r. ponownie zaskoczyła pozytywnie. Dynamika w cenach stałych wyniosła 7,1 proc. r/r, a w cenach bieżących 9,3 proc. r/r, a więc o 0,9 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W minionym miesiącu odnotowano wzrosty w skali roku we wszystkich kategoriach (ceny stałe) poza sprzedażą detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (spadek o 0,6 proc. r/r). Największe wzrosty miały miejsce w kategorii „handel samochodami, motocyklami, częściami” (+16,7 proc. r/r) oraz w kategorii „pozostałe” (+12,6 proc. r/r).

W sierpniu GUS opublikował dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto w 2. kwartale 2018 r. Według szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo był realnie wyższy o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami rynku i pozwala prognozować 5 proc. wzrostu w całym 2018 r. To jednak wstępny szacunek, który może zostać zrewidowany, a dokładne dane ukażą się na koniec sierpnia. Ważna będzie struktura wzrostu PKB – przypomnijmy, że w pierwszym kwartale wzrost był napędzany wzrostem konsumpcji i zapasów, które są bardziej podatne na zmiany niż inwestycje.

Wojciech Bartosik

 

Wojciech Bartosik

Analityk Michael/Ström Dom Maklerski

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!