Lewiatan i Orange: Inwestycje szansą dla rozwoju Polski

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Kluczowe jest zwiększenie udziału inwestycji w PKB. W ostatnich dwóch latach wynosił on 17-18 proc. To zbyt mało, żeby zbudować innowacyjną gospodarkę. Ważne jest nie tylko zwiększenie inwestycji, ale skoncentrowanie ich w takich obszarach jak nowe technologie, robotyzacja, innowacje oraz badania i rozwój – wynika z raportu „Inwestycje szansą dla rozwoju Polski”, który przygotowali Konfederacja Lewiatan i Orange Polska.

Po wejściu do Unii Europejskiej zaczęliśmy, dzięki funduszom, więcej inwestować. Ciągle jednak nakłady inwestycyjne w polskiej gospodarce są niewystarczające w stosunku do potrzeb rozwojowych. W 2008 roku udział inwestycji w PKB wynosił ponad 23 proc. Dzisiaj, gdy są one potrzebne coraz bardziej wynosi 17-18 proc. W efekcie nasza pozycja konkurencyjna na świecie nie zmienia się od 2010 roku. Będąc 23 gospodarką na świecie, jesteśmy dopiero na 38-39 miejscu pod względem innowacyjności, a w UE dopiero 20 gospodarką opartą na danych.

Musimy dostosować nasze myślenie o inwestycjach do światowych trendów. A one są nieodwracalne, bo rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych poszedł już tak daleko, że świat i gospodarka globalna zmieniają się w coraz szybszym tempie. Powrotu do świata analogowego nie ma. Przed nami świat nowych produktów i usług – prywatnych i publicznych, nowe sposoby ich wytwarzania i dostarczania oraz komunikowania się.

– Zwiększenie inwestycji jest koniecznością, od tego zależy przyszłość Polski. Ale to wymaga podjęcia wielu przedsięwzięć. Skoncentrowania się na inwestycjach w nowe technologie, robotyzację, w innowacje oraz w badania i rozwój. Niezbędna jest zmiana modelu edukacji i oparcie go na nowych technologiach informacyjno- komunikacyjnych, upowszechnienie kształcenia się przez całe życie, poprawa jakości prawa gospodarczego, zbudowanie efektywnej i elastycznej administracji publicznej czy rozbudowa infrastruktury dla potrzeb nowych technologii – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Obecnie nie wystarczy mówić tylko o znoszeniu barier dla inwestycji, trzeba tworzyć konkretne zachęty do ich podjęcia. Rzecz też w tym, by zachęty te były trwałe i konsekwentnie odzwierciedlone w stabilnym  otoczeniu prawno-regulacyjnym. Realizowany przez nas w latach 2016-2020, wart ponad 4 mld złotych program inwestycyjny na rzecz budowy infrastruktury szybkiego internetu, był poprzedzony takim istotnym impulsem deregulacyjnym części rynku. Dzięki temu, aktualnie w zasięgu naszych światłowodów jest 2,7 mln gospodarstw domowych i firm. Na koniec 2020 roku ma to już być co najmniej 5 mln lokalizacji. Co ważne, nie tylko w dużych miastach, ale także w średnich, małych oraz na obszarach wiejskich – powiedział Witold Drożdż, dyrektor wykonawczy w Orange Polska.

Polska ma niekorzystną dla inwestycji strukturę wydatków budżetowych. Dominują wydatki sztywne. Przedsiębiorstwa są słabe kapitałowo, szczególnie firmy mikro- i małe. Dlatego są bardzo ostrożne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W efekcie wartość brutto środków trwałych przypadających na 1 pracującego wynosi w Polsce 55 tys. euro, a w Niemczech ok. 180 tys. euro, czyli ponad trzy razy więcej. Trudno oczekiwać, że polskie przedsiębiorstwa będą w stanie skutecznie konkurować, gdy dysponują aktywami trwałymi o tak małej wartości, mniej zaawansowanymi technicznie i technologicznie. A gospodarka światowa bardzo szybko się zmienia – cyfryzacja, robotyzacja nowe modele biznesowe firm.

Ważne dla ożywienia inwestycji będzie zwiększenie skłonności do inwestowania przedsiębiorstw, gdyż ponoszą one 50 proc. wszystkich wydatków na ten cel. Szczególnie firm średnich i dużych, które odpowiadają za 70-75 proc. nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!