Rachunek od Państwa 2018

01/05/2019 0

    Jak co roku Forum Obywatelskiego rozwoju przedstawiło “Rachunek od Państwa”. Na tle warszawskiego III Urzędu Skarbowego przy pl. Starynkiewicza dr. Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR zaprezentował […]

FOR o Funduszu Inwestycji Kapitałowych

06/03/2019 0

    W związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Forum Obywatelskiego Rozwoju prezentuje najnowszy komunikat aut. Marcina Zielińskiego, ekonomisty FOR, pt. “Fundusz Inwestycji Kapitałowych – kolejny […]