Narastające zagrożenie

11/11/2019 Admin 1

Dopełnieniem felietonu “Czas wygaszania obietnic” – gdzie trochę przykładów skąd rząd wyciskać będzie kasę na pokrywanie obietnic, ale ogólniej, że dobra zmiana ulegnie przyhamowaniu – oczywiste uzupełnienie tematu […]