ZPPE: ustawa o podatku akcyzowym groźna dla rynku energii

02/01/2019 0

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodują ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem. Zaproponowane rozwiązania są też niewspółmierne do wzrostu kosztów […]