FTT Wolbrom S.A. Firma się zmienia, równolegle do zmian w gospodarce

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©FTT Wolbrom S.A.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Rozmowa z Piotrem Piętą, prezesem zarządu FTT Wolbrom SA

Jak scharakteryzowałby Pan kondycję firmy w tym zglobalizowanym świecie?

FTT WOLBROM S.A. projektuje, produkuje i dostarcza taśmy transporterowe spełniające szeroką gamę wymagań klientów zarówno z Polski jak i z kilkudziesięciu krajów świata. Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji rynkowej rozbudowujemy zdolności produkcyjne, udoskonalamy technikę i technologię. W naszej działalności mamy świadomość wyzwań i możliwości obecnych w procesie wytwarzania oraz eksploatacji taśm przenośnikowych.
Dobra kondycja firmy to efekt realizacji naszego hasła – “Solidność mamy zapisaną w genach”. Oddaje ono filozofię działania naszej firmy, która doprowadziła nas do aktualnej pozycji i pozwala budować optymistyczną strategię na przyszłość. To efekt wielu dziesiątek lat pracy i utrwalonych zasad postępowania dających korzyści długofalowe, czasem kosztem chwilowych niedogodności ekonomicznych.
Nasze wyroby, oprócz Polski, pracują w ponad 40 krajach. W roku 2018 odnotowaliśmy sprzedaż do 27 krajów świata. Rynki zagraniczne to większe możliwości handlowe, ale też większa konkurencja, różne zwyczaje biznesowe, różne przepisy prawne, inne wymagania jakościowe i potrzeby techniczne, a w końcu odmienne kultury. Czyli ekspansja zagraniczna to szansa na rozwój ilościowy i jakościowy ale też więcej ryzyk niepowodzenia niwelowanych przez doświadczenie i dywersyfikację.
Koniunktura gospodarcza w ubiegłym roku pozwoliła na osiągnięcie dobrych wyników wielu firmom sektora przedsiębiorstw będących naszymi klientami, co przełożyło się na lepsze niż w poprzednich latach wyniki Firmy.

Jakie są decydujące czynniki wpływające na jakość zarządzania przedsiębiorstwem?

Stabilność płynąca z doświadczenia. Przede wszystkim stabilność kadr. Stabilność finansowa, technologiczna, jakości, dostępu do surowców, kompleksowość oferty oraz dbałość o nasze środowisko i otoczenie społeczne.

Realizowana przez łączenie przeciwstawieństw: stałych zasad z otwartością na zmiany, doświadczonej kadry wzmacnianej młodszymi pracownikami, precyzyjnej kalkulacji kosztów oraz wysokich parametrów produktu. Czyli – właściwy dobór i koordynacja najwyższej jakości surowców, technologii, ludzi, sprzętu i zasad produkcji. Wszystko to razem w celu dotrzymania obietnicy marki – FTT to gwarancja jakości i bezpieczeństwa.

Jak obowiązujące przepisy wpływają na koszty działalności firmy?

FTT działa poza Polską w wielu krajach, których regulacje prawne musimy na bieżąco poznawać i umieć stosować. Przepisy prawne powinny promować uczciwych i piętnować nieuczciwych przedsiębiorców. Poprzez zabezpieczanie rynku od wpływu nieuczciwych przedsiębiorców, przepisy mogą chronić od nieuzasadnionych kosztów i ryzyk. Co do zasady jednak, wypełnianie przepisów jest równoważne z tworzeniem kosztów.

Czy sprawozdawczość koliduje z prowadzeniem księgowości?

Księgowość w głównej mierze służy realizacji celów sprawozdawczych. Trudno zatem stawiać je w opozycji. Wymaga to tylko mniej lub więcej wysiłku i kosztów.

Jakie jest zainteresowanie Pracowniczymi Programami Kapitałowymi PPK i czy mają wpływ na relacje zarząd – pracownicy?

Za wcześnie o tym mówić – ustawodawca wprowadza przepisy wykonawcze niespiesznie. Nie mamy jak na razie informacji od pracowników o zainteresowaniu PPK. Akcję informacyjną wewnątrz firmy planujemy rozpocząć w II kwartale równolegle z rozpisaniem wyboru partnera prowadzącego program dla naszej załogi.

Jakie działania zamierza podjąć zarząd przedsiębiorstwa przewidując słabnącą ogólną koniunkturę?

FTT Wolbrom S.A. wraz ze spółkami naszej grupy kapitałowej usprawnia swoje procesy, inwestuje, wprowadza nowe wersje wyrobów i zdobywa nowe rynki. Jest to proces ciągły, wpisany w naszą strategię, którego kolejne kroki będziemy realizować w najbliższej przyszłości.

Firma się zmienia, równolegle do zmian w gospodarce. Taki proces trwa przez cały czas.

FTT przeżywa chwile lepsze i trudniejsze razem z rynkiem i polskim górnictwem, wciąż naszym głównym klientem. Jesteśmy obecni na tym rynku i myślę, że jeszcze długo na nim będziemy, co powoduje, że jesteśmy wieloletnimi partnerami i razem radzimy sobie z trudnościami.

Poza tym pomaga nam charakter naszej firmy – naszymi klientem jest przemysł wydobywczy również innych surowców, a około połowa obrotów pochodzi ze współpracy z zagranicznymi parterami.

Ciągle rozwijamy produkcję i rynki produktów alternatywnych.

Naszym nowym polem ekspansji są systemy gumowych nawierzchni na przejazdy kolejowe. Widzimy, że kolej musi podwyższać normy i jakość infrastruktury, w tym przejazdów. Wzrosła świadomość kosztów użytkowania, bezpieczeństwa i dzisiaj łatwiej jest osobom decydującym o inwestycjach zainteresować się naszą produkcją. Kolej się rozwija i restrukturyzuje, więc jest to perspektywiczny rynek zbytu.

Oprócz tego od lat sprzedajemy mieszanki gumowe jako półprodukt dla potrzeb innych podmiotów, płyty i wykładziny gumowe różnych rodzajów i wielkości, zgarniacze, taśmy do maszyn rolniczych i inne wyroby gumowe. Często są to wyroby wysoko specjalistyczne, które oferuje niewielu producentów.

Rozmawiał: Jerzy Dzięciołowski

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!