Stefan Kurowski: “Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego PRL”

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Prof. dr hab. Stefan Kurowski (1923 – 2011), ekonomista, świetny analityk oraz obserwator i komentator życia gospodarczego w PRL przedstawił ten referat na konferencji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Socjologiczne i ekonomiczne problemy gospodarki płacowej”, 27 maja 1979 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Stefan Kurowski od początku lat 60. był związany z opozycją demokratyczną — uczestniczył w Klubie Krzywego Koła, działał w Klubie Inteligencji Katolickiej, sygnował List 101 w 1976 r., doradzał „Solidarności”, był internowany w stanie wojennym. Na osobistą interwencję Zenona Kliszki (członek Biura Politycznego PZPR w latach 1959 – 1970) cofnięto mu habilitację, której podstawą była niezwykle interesująca praca „Historyczny proces wzrostu gospodarczego: analiza trendów sekularnych na podstawie produkcji żelaza i stali”

Stefan_Kurowski_Doktrynalne_uwarunkowania-2

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!