Lewiatan: konsumpcja nieco słabnie

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. , w cenach stałych, była o 3,6% wyższa niż rok wcześniej oraz o 3,9% niższa niż w sierpniu – podał GUS.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W świetle dzisiejszych danych, wrzesień przyniósł wyższą o 3,6% sprzedaż detaliczną r/r (po uwzględnieniu inflacji), ale w porównaniu do sierpnia br. odnotowano spadek sprzedaży o 3,9%. Spadek w ujęciu miesięcznym utrzymał się nawet po korekcie sezonowej (-0,6%). Wszystko zatem wskazuje, że zaczyna się powoli kurczyć potencjał konsumpcji jako silnika wysokiej dynamiki PKB.

Największą sprzedaż w horyzoncie rocznym odnotowaliśmy w kategorii paliwo (8,2%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w sklepach niewyspecjalizowanych (4,5%). Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 1,2%.

W horyzoncie miesięcznym spadki dotyczyły wszystkich kategorii (z wyłączeniem tekstyliów, odzieży i obuwia), a ich dynamika mieściła się w przedziale 2,1-7,3%, gdzie w kategoriach żywności i paliwa sięgnęła ok. 4,5%. Bardzo wyraźnie – zarówno w horyzoncie rocznym, jak i miesięcznym – uwidocznił się spadek sprzedaży aut (odpowiednio o 7% i 6,3%). Oznacza to, że ujawniają się zmiany, które trudno jednoznacznie przyporządkować do ostatnio obserwowanych wzorców.

Prawdopodobnych źródeł tych zmian jest więcej: na część dóbr trwałego użytku popyt mógł zostać już zasadniczo zaspokojony, źródło wakacyjnych zakupów wyczerpało się, zakupy sezonowe (np. związane z rokiem szkolnym) rozłożono nieco inaczej, a i dobra pogoda nie zmusza do dokonania innych. Pozostaje obserwować, jaka jest relatywna waga tych czynników.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!