Lewiatan: coraz trudniej o pracowników

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Bezrobocie w sierpniu br. wyniosło 5,8 proc. i było o 0,1 pkt proc. niższe niż w lipcu – podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Przyczyną pozytywnych zmian na rynku pracy jest cały czas wysokie zapotrzebowanie na pracę w polskiej gospodarce i towarzyszący temu wzrost płac. W wielu miejscach stopa bezrobocia jest bardzo niska, na poziomie 2-3 proc., co oznacza, że wyczerpane zostały zasoby pracy jakim były rejestry bezrobotnych.  Zapotrzebowania pracodawców nie zaspokajają również pracownicy z sąsiednich krajów m. in. z Ukrainy.

Aby dalej zatrudnienie mogło rosnąć należy zwiększyć mobilność osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Chodzi o te osoby, które nie mogą znaleźć pracy w miejscu zamieszkania. Przeszkodą są często bariery związane z organizacją transportu publicznego. Brak dogodnych i stałych połączeń skutkuje ograniczeniem możliwości podejmowania aktywności zawodowej, szczególnie na terenach oddalonych od ośrodków przemysłowych i skupiających usługi.  

Konieczne jest również prowadzenie długofalowej polityki migracyjnej nastawionej na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników z możliwością ich integracji.

Z uwagi na niskie wskaźniki aktywności zawodowej Polaków zasadne byłoby też dokonanie przeglądu systemu świadczeń społecznych pod kątem tworzenia zachęt do dezaktywizacji lub aktywizacji zawodowej.

Konfederacja Lewiatan

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!